• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Kế toán

Tại Vina Bookkeeping, chúng tôi hiểu những thách thức của bạn trong việc quản lý kế toán, thuế và tính lương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế dịch vụ chuyên biệt của mình phù hợp với nhu cầu của Khách hàng. Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng, Vina Bookkeeping cung cấp sự linh hoạt trong việc lựa chọn các dịch vụ đa dạng. Chúng tôi cũng đảm bảo chất lượng cao nhất cho các dịch vụ cung cấp, đúng như những gì chúng tôi đã hứa để bạn có thể yên tâm.

Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

Mặc dù pháp luật kế toán Việt Nam chỉ yêu cầu Doanh nghiệp lập báo cáo tài chính năm, tuy nhiên nhằm đáp ứng cho nhu cầu quản trị nội bộ, lập báo cáo hợp nhất với Công ty mẹ, các Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tại Việt Nam thường  yêu cầu việc lập báo cáo tài hàng tháng. Báo cáo tài chính tháng không chỉ tuân thủ deadline nội bộ, chế độ kế toán mà phải cung cấp đầy đủ các thông tin và đưa ra các lời khuyên để cải thiện hoạt động của Doanh nghiệp.

Báo cáo tài chính tháng không chỉ đơn thuần là Bảng cân đối kế toán, Báo cáo kết quả kinh doanh mà còn cung cấp các báo cáo chi tiết về Doanh thu, Phân tích biến động chi phí, Quản lý Công nợ, Báo cáo hàng tồn kho, Bảng theo dõi tài sản cố định và trích khấu hao…vv.

Khi sử dụng dịch vụ lập báo cáo tài chính tháng của VBK, doanh nghiệp không cần phải có nhân viên kế toán tại doanh nghiệp, toàn bộ các công việc liên quan đến lập sổ sách kế toán, báo cáo tài chính sẽ do nhân viên của VBK đảm nhận.

Chúng tôi cam kết hoàn thành báo cáo tài chính tháng nhanh chóng, chính xác và tuân thủ deadline đã thỏa thuận.

Dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm tra và phân loại các tài liệu, chứng từ do khách hàng cung cấp.
  • Nhập liệu các nghiệp vụ kế toán phát sinh vào phần mềm kế toán.
  • Lập báo cáo tài chính tháng theo mẫu biểu của VBK hoặc theo mẫu của Khách hàng.
  • Đưa ra các lời khuyên để cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp.
  • Lập báo cáo tài chính năm theo quy định của pháp luật.
  • Hỗ trợ làm việc với kiểm toán viên khi kết thúc năm tài chính.
  • Lập và in sổ sách kế toán theo quy định.

Dịch vụ được thực hiện bởi đội ngũ có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật bản và FDI, có đầy đủ Giấy phép hành nghề do Bộ tài chính và Tổng cục thuế cấp. Chúng tôi cam kết chất lượng dịch vụ là trên hết (Quality First) và tinh thần Phục vụ khách hàng tận tâm (Omotenashi).

Liên hệ với chúng tôi