• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Văn phòng HCM

Tại VBK, chúng tôi hiểu rằng con người là yếu tố quyết định dẫn tới thành công của Doanh nghiệp. Chúng tôi luôn luôn tạo điều kiện và có những hỗ trợ cần thiết để nhân viên của mình phát triển và đạt được mục tiêu đề ra.
18 Tháng 02, 2021
Tuyển nhân viên năm 2021 tại TP.HCM

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

08 Tháng 10, 2020
Đợt đánh giá thường niên của VINA BOOKKEEPING năm 2020

VINA BOOKKEEPING luôn có định hướng phát triển nghề nghiệp của nhân viên theo cách tốt nhất.Nhân viên được xem xét chỉ số KPI trong 1 năm làm việc để đánh giá mức độ hoàn thành công việc và đưa ra những kế hoạch làm việc phù hợp cho từng nhân viên. Đồng thời, nhân viên sẽ được xem xét đề bạt trong từng đợt đánh giá.

24 Tháng 09, 2020
Tuyển thực tập năm 2021 tại TP.HCM

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

24 Tháng 09, 2020
Tuyển nhân viên năm 2020 tại TP.HCM

Do nhu cầu mở rộng hoạt động kinh doanh, chúng tôi có nhu cầu tuyển dụng các vị trí làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh

Liên hệ với chúng tôi