Tại VBK, chúng tôi áp dụng chu trình PDCA trong việc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và gửi báo cáo cho khách hàng. Yếu tố chất lượng dịch vụ gắn liền với lợi ích của khách hàng luôn đặt lên hàng đầu.

Vì chất lượng là trên hết trong khi tiêu chuẩn chất lượng cũng như quy định pháp luật tại Việt Nam luôn thay đổi nên VBK không tự hài lòng với những thành quả đã đạt được, thay vào đó là không ngừng cải tiến (Kaizen) để vượt qua sự kỳ vọng của khách hàng.

Omotenashi thể hiện lòng hiếu khách đi cùng sự chân thật tuyệt đối và thái độ phục vụ khách hàng tận tâm. Với Omotenashi, nhân viên VBK không chỉ đơn thuần là kế toán bên ngoài, mà còn hành động như một tư vấn viên, thường xuyên trao đổi, báo cáo, thảo luận và đưa ra những lời khuyên để giúp khách hàng tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị nội bộ.

Để đạt được và duy trì sứ mệnh trên, chúng tôi cho rằng khía cạnh con người, trong đó trình độ, kỹ năng chuyên môn và thái độ phục vụ khách hàng là trọng tâm. Vì vậy, VBK thường xuyên tổ chức các buổi đào tạo nội bộ cho nhân viên như cải thiện quy trình cung cấp dịch vụ cho khách hàng, cập nhật các văn bản luật mới ban hành, đặc biệt là các khóa đào tạo về kỹ năng mềm cho nhân viên như Tinh thần phục vụ khách hàng Omotenashi, văn hóa Horenso, văn hóa Kaizen và áp dụng chu trình PDCA.

Omotenashi

Chúng tôi luôn phục vụ khách hàng hết lòng theo tinh thần Omotenashi của Nhật, cam kết quyền lợi của khách hàng ở vị trí cao nhất.

PDCA

Áp dụng chu trình PDCA trong việc lập kế hoạch, thực hiện, kiểm tra và gửi báo cáo cho khách hàng.

Horenso

Chúng tôi áp dụng quy tắc làm việc của Nhật là Horenso bao gồm Báo cáo – Liên lạc – Thảo luận trong nội bộ Công ty cũng như khi cung cấp dịch vụ cho Khách hàng.

KAIZEN

Luôn lắng nghe phản hồi từ khách hàng và cải thiện để chất lượng dịch vụ ngày càng tốt hơn, đáp ứng và vượt qua kỳ vọng khách hàng.