• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
22 Tháng 05, 2023
Công văn số 30384/CTHN-TTHT ngày 05/05/2023 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn sử dụng bảng kê khi lập hoá đơn

Về nguyên tắc, các loại hàng hoá, dịch vụ đặc thù như điện, nước, dịch vụ viễn thông, dịch vụ công nghệ thông tin, dịch vụ truyền hình, dịch vụ bưu chính chuyển phát, ngân hàng, chứng khoán, bảo hiểm được bán theo kỳ nhất định thì trên hoá đơn phải ghi cụ thể kỳ cung cấp hàng hoá, dịch vụ. Đối với các dịch vụ xuất theo kỳ phát sinh, được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hoá, dịch vụ đã bán kèm hoá đơn; bảng kê được lưu giữ cùng hoá đơn để phục vụ kiểm tra, đối chiếu của các cơ quan có thẩm quyền theo quy định tại điểm a Khoản 6 Điều 10 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP.

22 Tháng 05, 2023
Thông báo số 2298/TB-TTKQH ngày 17/05/2023 kết luận của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về dự án Nghị quyết của Quốc hội về giảm thuế giá trị gia tăng

Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thống nhất phạm vi áp dụng chính sách giảm GTGT như đã được quy định tại Nghị quyết số 43/2022/QH15 ngày 11/01/2022 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

18 Tháng 05, 2023
Công văn số 1297/CTBNI-TTHT ngày 19/04/2023 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn xác định kỳ tính thuế đối với người nước ngoài lần đầu đến Việt Nam

Theo đó, trường hợp ông A là người nước ngoài được điều động sang Việt Nam làm việc. Ông A đến Việt Nam lần đầu tiên vào ngày 04/12/2022 cho mục đích khám sức khoẻ và làm giấy phép lao động. Sau đó về nước đến ngày 10/02/2023 quay trở lại Việt Nam bắt đầu làm việc và nhận lương tại Công ty.

08 Tháng 05, 2023
Công văn số 1586/TCT-CS ngày 04/05/2023 của Tổng cục Thuế hướng hướng dẫn khai thuế GTGT đối với hóa đơn điện tử có ngày lập khác ngày ký

Trường hợp hóa đơn điện tử bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ đã lập có thời điểm ký số trên hóa đơn khác thời điểm lập hóa đơn thì nếu thời điểm ký số trên hóa đơn phát sinh cùng thời điểm hoặc sau thời điểm lập hóa đơn thì hóa đơn điện tử đã lập vẫn được xác định là hóa đơn hợp lệ.

05 Tháng 05, 2023
Công văn số 1014/CTHPH-TTHT ngày 17/03/2023 của Cục thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoá đơn, chứng từ bằng tiếng nước ngoài

Theo đó, Cục Thuế hướng dẫn trường hợp Công ty tại Việt Nam ký hợp đồng thuê kho với một công ty khác tại Mỹ thì chi phí thuê kho được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

05 Tháng 05, 2023
Công văn số 940/TCT-CS ngày 27/03/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 92/2021/NĐ-CP hoàn thành chuyển đổi kỳ báo cáo tài chính từ 01/01-31/12 thành kỳ báo cáo 01/10-30/09 thì số thuế được giảm theo nghị định 92/2021/NĐ-CP áp dụng đối với kỳ tính thuế TNDN từ 01/01/2021 – 30/09/2021.

12 Tháng 04, 2023
Công văn số 43/ĐKKD-GS ngày 21/3/2023 của Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đính chính về việc cập nhật thông tin căn cước công dân gắn chip của người đại diện pháp luật

Về vấn đề này, Cục Quản lý đăng ký kinh doanh đã trao đổi với Tổng cục Thuế và Tổng cục Thuế khẳng định: không có chủ trương cũng như không gửi thư điện tử hay bất kỳ thông báo nào cho người nộp thuế về nội dung nêu trên.

Theo đó, nhằm mục tiêu kích cầu tiêu dùng, phục hồi và phát triển kinh tế, nếu trường hợp giảm 2% đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 10% (còn 8%) theo các phương án:

Liên hệ với chúng tôi