• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
31 Tháng 01, 2023
Thông tư số số 79/2022/TT-BTC ngày 30 tháng 12 năm 2022 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Tài chính ban hành

Sửa đổi, bổ sung điểm g khoản 1 Điều 9 Thông tư số 111/2013/TT-BTC ngày 15/8/2013 liên quan đến quy định về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc theo đó cho phép nộp bản chụp Căn cước công dân thay thế cho bản chụp Chứng minh nhân dân và cho phép nộp bản chụp Giấy xác nhận thông tin về cư trú/Thông báo số định danh cá nhân thay thế Sổ hộ khẩu khi chứng minh người phụ thuộc.

31 Tháng 01, 2023
Công văn số 4840/CTHPH-TTHT ngày 30/12/2022 của Cục thuế TP. Hải Phòng cảnh báo tình trạng sử dụng không hợp pháp hoá đơn

Theo đó, qua tiếp nhận thông tin từ đường dây nóng, NNT phản ánh khi tra cứu thông tin hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ đầu vào trên trang hoadondientu.gdt.gov.vn của Tổng Cục Thuế bằng tài khoản do CQT cấp ngày đầu đăng ký hoá đơn điện tử (“HĐĐT”), phát hiện tình trạng:

27 Tháng 12, 2022
Công văn số 34158/SLĐTBXH-VL-ATLĐ ngày 18/11/2022 của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM hướng dẫn thực hiện báo cáo tình hình sử dụng lao động nước ngoài năm 2022

Sở Lao động – Thương binh và Xã hội TP. HCM đề nghị các đơn vị thực hiện BCTHSDLDNN theo quy định tại Điều 6 Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ (mẫu số 07/PLI phụ lục I), cụ thể như sau:

20 Tháng 12, 2022
Công văn số 18224/CTBDU-TTHT ngày 02/12/2022 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn về kê khai lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện

Theo đó, Cục thuế hướng dẫn trường hợp Văn phòng đại diện của Công ty nếu không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải kê khai nộp lệ phí môn bài. Ngược lại, nếu có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì Văn phòng đại diện phải nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật.

07 Tháng 12, 2022
Công văn số 3776/CTBNI-TTHT ngày 17/11/2022 của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn kê khai QTT TNDN đối với đơn hạch toán phụ thuộc được hưởng ưu đãi thuế TNDN

Về nguyên tắc, trường hợp Chi nhánh (tại tỉnh Bắc Ninh) là đơn vị phụ thuộc của Công ty (trụ sở tại tỉnh Bình Dương) có hoạt động được hưởng ưu đãi thuế TNDN đối với thu nhập từ thực hiện dự án đầu tư mới tại tỉnh Bắc Ninh thì:

06 Tháng 12, 2022
Công văn số 4489/TCT-KK ngày 02/12/2022 của Tổng Cục thuế hướng dẫn khai lệ phí môn bài đối với doanh nghiệp có nhiều địa điểm kinh doanh khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính

Trường hợp Công ty là doanh nghiệp có 100% vốn đầu tư nước ngoài, có cơ quan thuế quản lý trực tiếp là Cục thuế TP Hồ Chí Minh, là đơn vị chủ quản thành lập các địa điểm kinh doanh (kho hàng) tại địa bàn cấp tỉnh khác tỉnh, thành phố với trụ sở Công ty thì Công ty gửi tờ khai lệ phí môn bài đến Cục thuế nơi có các địa điểm kinh doanh.

25 Tháng 11, 2022
Công văn số 53407/CTHN-TTHT ngày 04/11/2022 của Cục thuế TP Hà Nội hướng dẫn một số khoản chi phí được trừ khi tính thuế TNDN

Trường hợp trong năm 2020, Công ty có phát sinh các khoản chi như: chi tiền lương, tiền công và các khoản phụ cấp phải trả cho người lao động; trích trước khoản phải trả nhà cung cấp nhưng hết thời hạn nộp hồ sơ quyết toán thuế năm thực tế chưa thực chi thì các khoản chi này thuộc các khoản chi không được trừ đi khi xác đinh thu nhập chịu thuế TNDN.

Liên hệ với chúng tôi