• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
03 Tháng 06, 2021
Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn thương mại bản scan

Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn thương mại bản scan Văn bản trích dẫn hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4721/TCT-DNL ngày 13/10/2017 để trả lời cho một trường hợp tương tự Theo đó, trường hợp Công ty có sử dụng bản Scan

01 Tháng 06, 2021
Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm nhưng chưa nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 kể từ năm 2021

Công văn số 344/LĐLĐ-TC ngày 20/5/2021 của Liên đoàn Lao động TP. HCM về việc thanh toán tiền lương cho những ngày nghỉ hằng năm nhưng chưa nghỉ theo quy định của Bộ Luật Lao động 2019 kể từ năm 2021 + Trước thời điểm 01/01/2021, điều 114 Bộ Luật Lao động năm 2012 quy định: “Người lao

Liên hệ với chúng tôi