• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

FAQs

Chia sẻ kinh nghiệm thực tế trong lĩnh vực tư vấn kế toán, thuế và pháp luật lao động cho doanh nghiệp Nhật Bản và doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài.
23 Tháng 11, 2021
Phân biệt thuế nhà thầu đối với nhập khẩu hàng hóa có kèm theo dịch vụ tiến hành tại Việt Nam trong trường hợp tách biệt được và không tách biệt được Giá trị hàng hóa và giá trị dịch vụ đi kèm như thế nào?

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội xin chia sẽ bài viết này: 1. Căn cứ pháp lý – Căn cứ Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày

26 Tháng 08, 2021
Cá nhân nước ngoài có được trừ các khoản phí bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội xin chia sẽ bài viết này: Sau khi thành lập các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam,

26 Tháng 08, 2021
Kỳ kê khai thuế và quyết toán thuế cuối cùng khi người nước ngoài kết thúc làm việc và rời khỏi Việt Nam được xác định như thế nào?

Kỳ kê khai thuế và quyết toán thuế cuối cùng khi người nước ngoài kết thúc làm việc và rời khỏi Việt Nam được xác định như thế nào? Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán

26 Tháng 08, 2021
Kỳ quyết toán thuế TNCN đầu tiên đối với người nước ngoài lần đầu có mặt tại Việt Nam được xác định như thế nào?

Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”) – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội xin chia sẽ bài viết này: Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài

Liên hệ với chúng tôi