• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
22 Tháng 02, 2024
Công văn số 558/TCT-CS ngày 20/02/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn: không giải quyết hoàn thuế đối với hoạt động XNK tại chỗ không đáp ứng điều kiện về hải quan

Như vậy, trường hợp Cơ quan hải quan xác định việc doanh nghiệp mở tờ khai xuất khẩu tại chỗ không đúng theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 35 Nghị định số 08/2015/NĐ-CP thì Cơ quan thuế không giải quyết hoàn thuế do không đáp ứng điều kiện về tờ khai hải quan theo quy định.

19 Tháng 02, 2024
Công văn số 501/TCT-KK ngày 16/02/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn khai bổ sung tăng chỉ tiêu đề nghị hoàn trên hồ sơ khai thuế

Theo quy định tại điểm b khoản 4 Điều 7 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP, người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.

26 Tháng 01, 2024
Công văn số 257/TCT-CS ngày 19/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với các hợp đồng xuất khẩu sang nước ngoài do chậm thanh toán

Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toán là không đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn và xử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

26 Tháng 01, 2024
Công văn số 296/TCT-KK ngày 24/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc kê khai hoá đơn thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Google

Trường hợp Công ty phát hiện hoá đơn đầu vào bị bỏ sót dẫn đến hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai, sót thì Công ty khai bổ sung hồ sơ khai thuế của kỳ có sai sót theo quy định tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 38/2019/QH14.

23 Tháng 01, 2024
Công văn số 230/TCT-KK ngày 17/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế đối với trường hợp không nộp, nộp thiếu thuế TNDN tạm nộp hàng quý

Thuế TNDN là loại khai quyết toán theo năm, tạm nộp thuế theo quý. Theo quy định tại Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành, người nộp thuế không có nghĩa vụ khai, nộp hồ sơ khai thuế TNDN tạm nộp quý. Người nộp thuế phải tự xác định số thuế TNDN tạm nộp quý, đảm bảo nguyên tắc:

04 Tháng 01, 2024
Công văn số 6002/TCT-DNNCN ngày 29/12/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn chính sách thuế TNCN đối với các khoản bảo hiểm bắt buộc đóng tại nước ngoài được Công ty tại Việt Nam bồi hoàn lại toàn bộ

Trường hợp ông A được Công ty ở Nhật Bản cử sang Việt Nam làm việc theo diện lao động di chuyển trong nội bộ doanh nghiệp; thu nhập từ tiền lương, tiền công do Công ty ở Việt Nam và Công ty ở Nhật Bản chi trả, trong đó phần thu nhập từ tiền lương, tiền công ở nước ngoài do Công ty Nhật Bản chi trả (bao gồm cả khoản bảo hiểm bắt buộc đóng ở nước ngoài) được bồi hoàn toàn bộ bởi Công ty ở Việt Nam thì không được trừ các khoản bảo hiểm đó khi tính thuế thu nhập TNCN tại Việt Nam.

02 Tháng 01, 2024
Nghị định 94/2023/NĐ-CP ngày 28/12/2023 của Chính Phủ quy định chính sách giảm thuế GTGT theo Nghị quyết số 110/2023/QH15 ngày 29/11/2023 của Quốc Hội

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

26 Tháng 12, 2023
Công văn số 5816/CTHPH-TTHT ngày 03/11/2023 của Cục Thuế TP Hải Phòng hướng dẫn xác định chi phí được trừ cho NLĐNN trong giai đoạn trước khi có GPLĐ

Trường hợp Công ty có thuê lao động nước ngoài để thực hiện các công việc tại Việt Nam, thuộc các trường hợp phải cấp phép lao động nhưng chưa được cơ quan có thẩm quyển tại Việt Nam cấp giấy phép lao động theo quy định của Bộ Luật Lao động, thì các khoản chi phí Công ty chi trả cho người lao động trước thời điểm được cấp giấy phép lao động và trước thời điểm hai bên ký hợp đồng lao động sẽ không được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN.

13 Tháng 12, 2023
Giảm thuế GTGT 2% đến hết ngày 30/06/2024

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Giảm 2% thuế suất thuế giá trị gia tăng đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ quy định tại điểm a mục 1.1 khoản 1 Điều 3 của Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian từ ngày 01 tháng 01 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 6 năm 2024.

Liên hệ với chúng tôi