• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Kế toán

26 Tháng 05, 2021
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thường phát sinh các tài liệu, chứng từ bằng tiếng nước ngoài thì xử lý như thế nào cho đúng quy định?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thường phát sinh các tài liệu, chứng từ bằng tiếng nước ngoài thì xử lý như thế nào cho đúng quy định? Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và

26 Tháng 05, 2021
Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có được bổ nhiệm chuyên gia nước ngoài làm kế toán trưởng hay không?

Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có được bổ nhiệm chuyên gia nước ngoài làm kế toán trưởng hay không? Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có

26 Tháng 05, 2021
Doanh nghiệp Nhật Bản có được lựa chọn một loại ngoại tệ như đồng USD hay JPY làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính hay không?

Doanh nghiệp Nhật Bản có được lựa chọn một loại ngoại tệ như đồng USD hay JPY làm đơn vị tiền tệ để ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính hay không? Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật

Liên hệ với chúng tôi