• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Thuế TNCN

26 Tháng 08, 2021
Cá nhân nước ngoài có được trừ các khoản phí bảo hiểm bắt buộc đã nộp ở nước ngoài vào thu nhập chịu thuế khi tính thuế thu nhập cá nhân hay không?

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội xin chia sẽ bài viết này: Sau khi thành lập các doanh nghiệp FDI tại Việt Nam,

26 Tháng 08, 2021
Kỳ kê khai thuế và quyết toán thuế cuối cùng khi người nước ngoài kết thúc làm việc và rời khỏi Việt Nam được xác định như thế nào?

Kỳ kê khai thuế và quyết toán thuế cuối cùng khi người nước ngoài kết thúc làm việc và rời khỏi Việt Nam được xác định như thế nào? Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán

26 Tháng 08, 2021
Kỳ quyết toán thuế TNCN đầu tiên đối với người nước ngoài lần đầu có mặt tại Việt Nam được xác định như thế nào?

Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”) – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội xin chia sẽ bài viết này: Đối với cá nhân cư trú là người nước ngoài

Liên hệ với chúng tôi