Thành tích đạt được

  • Ngày 21 tháng 04 năm 2023 tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Đại hội lần thứ 4 và kỷ niệm 15 năm thành lập Hội. Tại đại hội, VINA BOOKKEEPING vinh dự năm thứ ba liên tiếp nhận được Giấy khen của Chủ tịch hội VTCA vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2022.
  • VINA BOOKKEEPING vinh dự nhận được Giấy khen của VTCA vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế giai đoạn 2018 – 2020.
  • Công ty TNHH Kế Toán Vina vinh dự nhận được bằng khen của Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển của hội năm 2019.
  • Ông Võ Tấn Hữu, Tổng giám đốc công ty, vinh dự nhận được bằng khen của Hội kế toán và kiểm toán Việt Nam vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng và phát triển của hội năm 2019.