• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
26 Tháng 03, 2021
Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 19/2021/TT-BTC ngày 18/3/2021 hướng dẫn giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế.

Thông tư hướng dẫn về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế nhằm hướng dẫn chi tiết một số điều của Luật Quản lý thuế số 38 liên quan đến hồ sơ, thủ tục về giao dịch điện tử trong lĩnh vực thuế từ khâu: đăng ký thuế; khai thuế; nộp thuế; xác nhận thông tin thực hiện nghĩa vụ thuế; bù trừ tiền thuế, tiền phạt; hoàn thuế; miễn, giảm thuế; khoanh, xóa nợ tiền thuế ..vv

17 Tháng 03, 2021
Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020

TCT vừa có công văn hỏa tốc số 636/TCT-DNNCN ngày 12/03/2021 gửi các Cục thuế các tỉnh, Thành phố hướng dẫn quyết toán thuế TNCN năm 2020. Theo đó, điểm đáng lưu ý mức giảm trừ gia cảnh năm 2020 như sau :

09 Tháng 03, 2021
Công văn số 444/BHXH-CST ngày 26/2/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu

Công văn số 444/BHXH-CST ngày 26/2/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về việc rà soát, bổ sung số điện thoại của người tham gia trong cơ sở dữ liệu Công văn yêu cầu các doanh nghiệp tại TP. HCM khẩn trương bổ sung đầy đủ trước ngày 25/3/2021 số điện thoại của người lao động

25 Tháng 02, 2021
Công văn số 5169/CTHN-TTHT ngày 9/2/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ 

Công văn số 5169/CTHN-TTHT ngày 9/2/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về chi phí được trừ đối với khoản thanh toán cho người lao động những ngày phép chưa nghỉ  Theo Cục thuế TP. Hà Nội, trường hợp doanh nghiệp chi trả khoản tiền lương cho những ngày chưa nghỉ hằng năm của người lao động

08 Tháng 01, 2021
Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH quy định chi tiết một số điều của Bộ luật Lao động

Thông tư số 10/2020/TT-BLĐTBXH ngày 12/11/2020 của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Bộ luật Lao động về nội dung của hợp đồng lao động, Hội đồng thương lượng tập thể và nghề, công việc có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh sản,

31 Tháng 12, 2020
Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Nghị định số 152/2020/NĐ-CP ngày 30/12/2020 của Chính phủ quy định về người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam và tuyển dụng, quản lý người lao động Việt Nam làm việc cho tổ chức, cá nhân nước ngoài tại Việt Nam. Nghị định thay mới các quy định liên quan đến lao động nước

Liên hệ với chúng tôi