• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Nghị định số 74/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động

Ngày 30/6/2024, Chính phủ ban hành Nghị định số 74/2024/NĐ-CP quy định mức lương tối thiểu tăng từ 200.000 đồng – 280.000 đồng so với mức lương tối thiểu hiện hành, áp dụng từ ngày 01/07/2024, cụ thể như sau:

Vùng Mức lương tối thiểu tháng

(Đơn vị: đồng/tháng)

Mức lương tối thiểu giờ

(Đơn vị: đồng/giờ)

Vùng I 4.960.000 23.800
Vùng II 4.410.000 21.200
Vùng III 3.860.000 18.600
Vùng IV 3.450.000 16.600

Danh mục địa bàn vùng I, vùng II, vùng III, vùng IV được quy định tại Phụ lục kèm theo Nghị định này.

Như vậy, Quý Doanh nghiệp lưu ý rà soát lại mức lương đang áp dụng, không được trả thấp hơn mức lương tối thiểu vùng, đồng thời điều chỉnh mức đóng BHXH tương ứng. Bên cạnh đó, mức trần tham gia Bảo hiểm thất nghiệp cũng thay đổi (20 tháng lương tối thiểu vùng), Quý Doanh nghiệp cần lưu ý khi tính lương, tính nộp bảo hiểm.

Nghị định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/07/2024 và thay thế Nghị định số 38/2022/NĐ-CP ngày 12/06/2022 của Chính phủ

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi