• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1511/TCT-KK ngày 11/4/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn sử dụng hóa đơn đối với Địa điểm kinh doanh khác tỉnh với nơi đặt trụ sở chính

Theo đó, Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Lâm Đồng, thành lập các Địa điểm kinh doanh tại thành phố Hải Phòng. Các địa điểm kinh doanh này được hạch toán tập trung tại trụ sở chính (hạch toán phụ thuộc), sử dụng hoá đơn điện tử của trụ sở chính do Công ty phát hành và các địa điểm kinh doanh này chỉ hoạt động bán lẻ, không kê khai, nộp thuế tại Hải Phòng. Công ty khai thuế GTGT tại cơ quan thuế quản lý trực tiếp trụ sở chính theo quy định tại Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ, địa điểm kinh doanh sử dụng hoá đơn điện tử do Công ty đã đăng ký với cơ quan thuế quản lý trực tiếp.

Trường hợp Công ty thành lập các Chi nhánh khác tỉnh để quản lý các địa điểm kinh doanh, các địa điểm kinh doanh hạch toán phụ thuộc Chi nhánh, trực tiếp bán hàng thì sử dụng hoá đơn do chi nhánh đăng ký hoặc do Công ty đăng ký với cơ quan thuế quản lý. Các chi nhánh là đơn vị phụ thuộc, theo dõi hạch toán đầy đủ thuế GTGT đầu ra, đầu vào thì đơn vị phụ thuộc khai thuế, nộp thuế GTGT cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của đơn vị phụ thuộc.

Trường hợp Công ty có địa điểm kinh doanh cung cấp hàng hoá, dịch vụ trực tiếp đến người tiêu dùng theo mô hình kinh doanh trung tâm thương mại; siêu thị; bán lẻ hàng tiêu dùng; ăn uống; nhà hàng; khách sạn; bán lẻ thuốc tân dược; dịch vụ vui chơi, giải trí và các dịch vụ khác (theo Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC nêu trên) được lựa chọn sử dụng hoá đơn điện tử được khởi tạo từ máy tính tiền có kết nối chuyển dữ liệu điện tử với cơ quan thuế hoặc hoá đơn điện tử có mã, hoá đơn điện tử không có mã của cơ quan Thuế phù hợp với quy định pháp luật về Quản lý thuế, pháp luật về hoá đơn theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi