• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2477/TCT-QLN ngày 10/06/2024 của Tổng cục Thuế về tổng hợp dữ liệu tạm hoãn xuất cảnh

Để tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế tra cứu một số các thông tin trên Thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh trên trang thông tin điện tử của Tổng cục Thuế/Cục Thuế, tạo tiền đề cho công tác tuyên truyền, phổ biến về biện pháp tạm hoãn xuất cảnh tới người nộp thuế, đồng thời có đầy đủ dữ liệu tổng hợp, báo cáo trên hệ thống quản lý thuế tập trung (TMS) phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành, Tổng cục Thuế đề nghị Cục Thuế các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Thuế Doanh nghiệp lớn triển khai thực hiện:

Tổng hợp, rà soát lại toàn bộ các Thông báo tạm hoãn xuất cảnh, Thông báo gia hạn tạm hoãn xuất cảnh, Thông báo hủy bỏ tạm hoãn xuất cảnh đã được Cục Thuế/Chi cục Thuế ban hành để đảm bảo:

  • Toàn bộ các thông báo nêu trên được đăng tải đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Cục Thuế;
  • Toàn bộ các thông báo nêu trên được nhập đầy đủ, chính xác vào TMS tại chức năng 9.7.1 hoặc 9.7.2 hoặc 9.7.3 để tổng hợp báo cáo trên TMS và để tra cứu trên trang thông tin điện tử của Tng cục Thuế/Cục Thuế.

Cục trưởng Cục Thuế chịu trách nhiệm chỉ đạo, triển khai, phân công, giám sát, đảm bảo hoàn thành trước ngày 22/6/2024. 

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi