• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Nghị định số 73/2024/NĐ-CP ngày 30/06/2024 của Chính phủ quy định mức lương cơ sở và chế độ tiền thưởng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang

Kể từ ngày 01/07/2024, mức lương cơ sở áp dụng đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang sẽ được điều chỉnh tăng từ 1.800.000 lên 2.340.000 đồng/tháng.

Theo đó, mức trần đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế bắt buộc (bằng 20 lần tháng lương cơ sở) sẽ tăng từ mức 36.000.000 lên 46.800.000 đồng/tháng.

Nghị định này có hiệu lực thi hành kể từ 01/07/2024, thay thế cho Nghị định số 24/2023/NĐ-CP ngày 14/5/2023 của Chính phủ.

Nội dung chi tiết xem file đính kèm.

Liên hệ với chúng tôi