• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
22 Tháng 09, 2020
Công văn số 5051/NHNN-QLNH ngày 10/7/2020 của Ngân hàng Nhà nước về việc sử dụng ngoại tệ khi cung cấp hàng hóa, dịch vụ cho DNCX

Theo quy định hiện tại, đối với trường hợp doanh nghiệp chế xuất (DNCX) mua hàng từ nội địa, quy định hiện hành chỉ cho phép sử dụng ngoại tệ đối với nguyên liệu, vật tư, phụ kiện,… đầu vào phục vụ trực tiếp trong việc sản xuất, gia công, tái chế, lắp ráp hàng hóa xuất khẩu hoặc để xuất khẩu.

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 2576/TCT-CS ngày 23/6/2020 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về thời hạn áp dụng hóa đơn điện tử

Từ ngày 01/11/2018 đến ngày 31/10/2020, trong khi cơ quan thuế chưa thông báo doanh nghiệp chuyển đổi sử dụng hóa đơn điện tử theo Nghị định số 119/2018/NĐ-CP và Thông tư số 68/2019/TT-BTC thì doanh nghiệp vẫn thực hiện áp dụng hóa đơn theo Nghị định số 51/2010/NĐ-CP, Nghị định số 04/2014/NĐ-CP, Thông tư số 39/2014/TT-BTC và Thông tư số 32/2011/TT-BTC.

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 3138/CT-TTHT ngày 29/07/2020 của Cục Thuế TP. Đà Nẵng hướng dẫn về việc giảm thuế TNDN phải nộp năm 2020 theo Nghị quyết số 116/2020/QH14.

Văn bản hướng dẫn trường hợp Công ty có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng (bao gồm cả doanh thu hoạt động tài chính và doanh thu khác) thuộc đối tượng được giảm thuế TNDN phải nộp của năm 2020 theo Nghị quyết số 116/2020/QH14

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 70284/CT-TTHT ngày 29/07/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về thời gian áp dụng ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp dự án đầu tư X được Ban quản lý các Khu công nghiệp và chế xuất Hà Nội cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư lần đầu ngày 12/11/2019 với thời gian thực hiện dự án là 05 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, địa điểm thực hiện dự án tại Khu công nghiệp không nằm trên địa bàn kinh tế xã hội có điều kiện thuận lợi,

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 40839/CT-TTHT ngày 25/05/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế TNDN đối với khoản chi phí thuế TNCN trên phần lương toàn cầu của người nước ngoài.

Văn bản hướng dẫn trường hợp cá nhân người nước ngoài được phái cử từ công ty mẹ (Nhật Bản) sang Công ty (Công ty con tại Việt Nam) làm việc, Công ty chịu tiền thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập toàn cầu của cá nhân thì khoản chi phí thuế TNCN này được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu:

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 1930/CT-TTHT ngày 02/07/2020 của Cục thuế Hải Phòng về chính sách thuế TNDN đối với chi phí trong giai đoạn tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19

Trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng đơn hàng của Công ty giảm mạnh, Công ty buộc phải dừng hoạt động của một dây chuyền sản xuất của một sản phẩm dự kiến trong vòng 3 tháng kể từ ngày 01/06/2020 thì

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 66297/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản chi phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 66297/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản chi phòng chống dịch Covid-19 Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn trường hợp Công ty có chi các khoản chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn, phụ kiện bảo hộ và chi

Liên hệ với chúng tôi