• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Tin Tức

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.
22 Tháng 09, 2020
Công văn số 40839/CT-TTHT ngày 25/05/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn thuế TNDN đối với khoản chi phí thuế TNCN trên phần lương toàn cầu của người nước ngoài.

Văn bản hướng dẫn trường hợp cá nhân người nước ngoài được phái cử từ công ty mẹ (Nhật Bản) sang Công ty (Công ty con tại Việt Nam) làm việc, Công ty chịu tiền thuế TNCN phải nộp đối với thu nhập toàn cầu của cá nhân thì khoản chi phí thuế TNCN này được tính là chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu:

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 1930/CT-TTHT ngày 02/07/2020 của Cục thuế Hải Phòng về chính sách thuế TNDN đối với chi phí trong giai đoạn tạm dừng hoạt động do dịch Covid-19

Trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19, số lượng đơn hàng của Công ty giảm mạnh, Công ty buộc phải dừng hoạt động của một dây chuyền sản xuất của một sản phẩm dự kiến trong vòng 3 tháng kể từ ngày 01/06/2020 thì

22 Tháng 09, 2020
Công văn số 66297/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản chi phòng chống dịch Covid-19

Công văn số 66297/CT-TTHT ngày 16/07/2020 của Cục thuế Hà Nội về chính sách thuế TNCN, thuế TNDN đối với các khoản chi phòng chống dịch Covid-19 Cục Thuế TP. Hà Nội hướng dẫn trường hợp Công ty có chi các khoản chi mua khẩu trang, nước sát khuẩn, phụ kiện bảo hộ và chi

Liên hệ với chúng tôi