• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 16267/CTHN-TTHT ngày 29/03/2024 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn xuất hoá đơn điện tử điều chỉnh

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn: trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập có sai sót theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP bằng cách lập hoá đơn điều chỉnh thì người bán thực hiện:

  • điều chỉnh toàn bộ thông tin dòng hàng hoá (bao gồm: tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thuế suất, thành tiền chưa thuế),
  • điều chỉnh tăng (ghi dấu dương), điều chỉnh giảm (ghi dấu âm) đúng với thực tế điều chỉnh theo quy định tại điểm e Khoản 1 Điều 7 Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17/9/2021.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Theo đó, Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn: trường hợp người bán lựa chọn hình thức xử lý hoá đơn đã lập có sai sót theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP bằng cách lập hoá đơn điều chỉnh thì người bán thực hiện:

Liên hệ với chúng tôi