• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 257/TCT-CS ngày 19/01/2024 của Tổng cục Thuế hướng dẫn về việc thu hồi tiền hoàn thuế GTGT đối với các hợp đồng xuất khẩu sang nước ngoài do chậm thanh toán

Theo đó, Tổng cục Thuế hướng dẫn Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh như sau:

Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toánkhông đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoànxử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp đến hạn thanh toán của hợp đồng, phụ lục hợp đồng xuất khẩu của Công ty mà Công ty không cung cấp được chứng từ đã thanh toán là không đảm bảo điều kiện về khấu trừ, hoàn thuế GTGT. Cục Thuế TP. Hồ Chí Minh thực hiện thu hồi số tiền thuế đã hoàn và xử lý theo đúng quy định của Luật Thuế GTGT, Luật Quản lý thuế.

Liên hệ với chúng tôi