• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Ngày 24/07/2020 tại Hà Nội, Bộ tài chính đã tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020.

Theo số liệu của Bộ tài chính, tính tới ngày 31/12/2019, có 118 Doanh nghiệp được Bộ tài chính cấp giấy đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán tại Việt Nam.

CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA, với thương hiệu VINA BOOKKEEPING, vinh dự thuộc Top 10 Doanh nghiệp có Doanh thu từ hoạt động dịch vụ kế toán cao nhất năm 2019.

(nguồn: Báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh dịch vụ kế toán năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020, ngày 24/07/2020 của Bộ tài chính)

Liên hệ với chúng tôi