• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2735/CTBNI-TTHT ngày 12/09/2022 của Cục Thuế tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn về chính sách thuế nhà thầu và thuế thu nhập cá nhân đối với dịch vụ môi giới bán hàng tại nước ngoài

Nghĩa vụ thuế nhà thầu: Tại khoản 4 Điều 2 Thông tư 103/2014/TT-BTC ngày 06/8/2014 của Bộ Tài Chính quy định:

Điều 2. Đối tượng không áp dụng

  1. Tổ chức, cá nhân nước ngoài thực hiện cung cấp dịch vụ dưới đây cho tổ chức, cá nhân Việt Nam mà các dịch vụ được thực hiện ở nước ngoài:

– Xúc tiến đầu tư và thương mại;

– Môi giới: bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ra nước ngoài; …”

Căn cứ quy định trên, trường hợp Công ty có thuê tổ chức, cá nhân ở nước ngoài cung cấp dịch vụ môi giới bán hàng hóa, xúc tiến đầu tư thương mại,…ở ngoài Việt Nam thì hoạt động trên không thuộc đối tượng phải kê khai, nộp thuế nhà thầu.

Nghĩa vụ thuế TNCN: Trường hợp Công ty có phát sinh các khoản chi cho cá nhân người nước ngoài để thực hiện các hoạt động: tìm hiểu thị trường, tìm kiếm khách hàng, thúc đẩy, xúc tiến hoạt động bán hàng… của Công ty ở ngoài lãnh thổ Việt Nam thì các khoản chi cho cá nhân nước ngoài nêu trên thuộc đối tượng chịu thuế TNCN. Công ty có trách nhiệm khấu trừ thuế TNCN, nộp vào Ngân sách nhà nước trước khi chi trả thu nhập cho cá nhân theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi