• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 5125/CTBNI-TTHT ngày 07/11/2023 của Cục Thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn xử lý vi phạm đối với hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm

Theo đó, Cục thuế hướng dẫn:

  1. Đối với việc lập hoá đơn khi bán hàng hoá, cung cấp dịch vụ:

Trường hợp Công ty cung cấp dịch vụ vận chuyển, xử lý rác thải cho khách hàng thì thời điểm lập hoá đơn đối với cung cấp dịch vụ là thời điểm hoàn thành việc cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp người cung cấp dịch vụ có thu tiền trước hoặc trong khi cung cấp dịch vụ thì thời điểm lập hoá đơn là thời điểm thu tiền theo quy định tại khoản 2 Điều 9 Nghị định 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

Trường hợp Công ty lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật về hoá đơn bán hàng hoá, cung ứng dịch vụ thì thực hiện xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ.

  1. Đối với hành vi vi phạm lập hoá đơn không đúng thời điểm:

Trường hợp Công ty có nhiều hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Nếu hành vi vi phạm của Công ty không thuộc các trường hợp áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì bị xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm căn cứ theo từng số hoá đơn lập không đúng thời điểm.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

 

Trường hợp Công ty có nhiều hành vi lập hoá đơn không đúng thời điểm theo quy định tại Khoản 2 Điều 9 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ. Nếu hành vi vi phạm của Công ty không thuộc các trường hợp áp dụng tình tiết tăng nặng theo quy định tại Khoản 3 Điều 5 Nghị định 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ thì bị xử phạt vi phạm hành chính đối với từng hành vi vi phạm căn cứ theo từng số hoá đơn lập không đúng thời điểm.

Liên hệ với chúng tôi