• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 168/CTBNI-TTHT ngày 13/01/2023 của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh hướng dẫn thuế suất thuế GTGT đối với hàng bán trả lại

Theo hướng dẫn của Cục thuế Tỉnh Bắc Ninh, trường hợp Công ty khi bán hàng hoá đã xuất hoá đơn cho khách hàng vào tháng 12 năm 2022, sau đó khách hàng trả lại hàng hoá đã nhận do không đạt chất lượng thì hoá đơn xuất trả lại hàng hoá được lập với giá trị và thuế suất tương ứng với hoá đơn đã lập theo quy định.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi