• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 1014/CTHPH-TTHT ngày 17/03/2023 của Cục thuế TP. Hải Phòng hướng dẫn chính sách thuế TNDN đối với hoá đơn, chứng từ bằng tiếng nước ngoài

Theo đó, Cục Thuế hướng dẫn trường hợp Công ty tại Việt Nam ký hợp đồng thuê kho với một công ty khác tại Mỹ thì chi phí thuê kho được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN nếu đáp ứng các điều kiện quy định tại Điều 4 Thông tư số 96/2015/TT-BTC.

Cụ thể, khoản chi có đầy đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của nước sở tại, liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và có chứng từ thanh toán theo quy định. Đồng thời, với những chứng từ kế toán bằng tiếng nước ngoài, khi sử dụng ghi sổ kế toán tại Việt Nam phải được dịch ra tiếng Việt theo hướng dẫn tại Điều 85 Thông tư số 80/2021/TT-BTC và khoản 6, Điều 1 Thông tư số 53/2016/TT-BTC.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi