• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2812/CTBDI-TTHT ngày 28/09/2022 của Cục Thuế tỉnh Bình Định hướng dẫn kê khai thuế TNDN và bù trừ nghĩa vụ của chi nhánh hạch toán phụ thuộc có thu nhập hưởng ưu đãi thuế TNDN

Trường hợp Công ty có trụ sở chính tại tỉnh Long An, có chi nhánh tại tỉnh Bình Định là cơ sở sản xuất kinh doanh hạch toán phụ thuộc đóng trên địa bàn khác tỉnh, thành phố với trụ sở chính, có thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN thì:

  1. Về kê khai quyết toán thuế TNDN của Chi nhánh:

Thực hiện kê khai riêng đối với thu nhập được hưởng ưu đãi thuế TNDN của Chi nhánh Bình Định theo quy định tại điểm h khoản 1 Điều 11 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính Phủ và điểm c2 khoản 3 Điều 17 Thông tư số 80/2021/TT-BTC ngày 29/9/2021 của Bộ Tài chính.

  1. Về bù trừ nghĩa vụ thuế:

Theo điểm a.1, a.2 khoản 1 Điều 25 Thông tư 80/2021/TT-BTC, trường hợp số tiền thuế TNDN nộp thừa tại tỉnh Bình Định không được bù trừ với số thuế TNDN nộp thiếu tại tỉnh Long An vì khác địa bàn thu ngân sách.

Trường hợp đơn vị kê khai bổ sung quyết toán thuế TNDN, điều chỉnh lại thuế phải nộp do phân bổ lại thì phải nộp tiền chậm nộp phát sinh đối với số tiền thuế phải nộp tăng thêm nếu điều chỉnh tăng thuế phân bổ tại Chi nhánh.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi