• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Thành lập doanh nghiệp

09 Tháng 10, 2023
Dịch Vụ Thành Lập Văn Phòng Đại Diện Nước Ngoài Tại Việt Nam

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế, tình hình thu hút vốn đầu tư từ các công ty nước ngoài vào Việt Nam ngày càng tăng. Vì vậy, nhu cầu thành lập văn phòng đại diện tại Việt Nam của các doanh nghiệp FDI đang trở nên phổ biến hơn bao giờ hết. VPĐD  không

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ thành lập Công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam

VBK chuyên cung cấp dịch vụ doanh nghiệp chuyên sâu và toàn diện cho hoạt động kinh doanh của Công ty nước ngoài tại Việt Nam dựa trên chuyên môn thực tế. Chúng tôi sẽ tư vấn và trợ giúp bạn trong tất cả các bước liên quan đến việc thành lập một Doanh nghiệp

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ hỗ trợ mở tài khoản ngân hàng cho Doanh nghiệp FDI

Thường là sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Doanh nghiệp FDI thường phải mở các tài khoản ngân hàng sau:  Tài khoản DICA DICA (hay Direct Investment Capital Account) là cách gọi tắt của tài khoản vốn đầu tư trực

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ Thư ký Doanh nghiệp FDI

Chúng tôi cung cấp dịch vụ hỗ trợ cho các doanh nghiệp FDI và các tổ chức nước ngoài khác trong quản trị doanh nghiệp và tuân thủ các nghĩa vụ theo luật định và quy định. Hỗ trợ của chúng tôi bao gồm việc cung cấp các dịch vụ cụ thể, chẳng hạn như

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ giải thể Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Nếu bạn chọn đóng cửa một công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam, bạn cần phải làm thủ tục giải thể công ty đó một cách chính thức để tránh những rắc rối trong tương lai. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp muốn tạm dừng hoặc ngừng hoạt động, đóng cửa Công

Liên hệ với chúng tôi