• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Thành lập doanh nghiệp

VBK là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập, quản trị doanh nghiệp, thư ký công ty, thẩm định và giải thể công ty cũng như chấm dứt hoạt động đối với công ty nước ngoài tại Việt Nam. Với kiến thức toàn cầu và chuyên môn địa phương trong kinh doanh, chúng tôi được trang bị đầy đủ để giải quyết các vấn đề thông thường và phức tạp cho khách hàng một cách hiệu quả.

Thường là sau khi doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, Doanh nghiệp FDI thường phải mở các tài khoản ngân hàng sau:

  •  Tài khoản DICA

DICA (hay Direct Investment Capital Account) là cách gọi tắt của tài khoản vốn đầu tư trực tiếp, là tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ hoặc bằng đồng Việt Nam do doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI), nhà đầu tư nước ngoài mở tại ngân hàng được phép tại Việt Nam để thực hiện các giao dịch liên quan đến hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Việt Nam.

Thông thường tài khoản DICA thường được mở bằng ngoại tệ theo đồng ngoại tệ của vốn điều lệ ghi trên giấy chứng nhận đăng ký đầu tư.

Thời điểm để mở tài khoản DICA thường là sau khi doanh nghiệp được cấp GCNĐKĐT.

Tài khoản DICA thường được sử dụng trong các giao dịch sau:

–        Nhận vốn góp từ nhà đầu tư nước ngoài

–        Sử dụng DICA trong giao dịch vay và trả nợ với bên nước ngoài

–        Chuyển lợi nhuận sau thuế về nước ngoài

  • Tài khoản thanh toán  

Ngoài tài khoản DICA, các doanh nghiệp nước ngoài sau khi thành lập, thường còn phải mở các tài khoản thanh toán bằng ngoại tệ và VND.

–        Các tài khoản ngoại tệ thường được sử dụng để nhận tiền từ cung cấp hàng hóa, dịch vụ xuất khẩu với đối tác ở nước ngoài.

–        Các tài khoản ngân hàng bằng đồng VND chủ yếu được sử dụng để nhận tiền từ cung cấp hàng hóa dịch vụ với khách hàng trong nước, thanh toán cho nhà cung cấp trong nước, thanh toán lương cho nhân viên, nộp thuế và bảo hiểm ..vv

Quy trình mở tài khoản ngân hàng công ty, doanh nghiệp cụ thể như sau:

Bước 1: Chọn ngân hàng để mở tài khoản. Doanh nghiệp FDI có thể lựa chọn ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam hoặc các ngân hàng Việt Nam.

Bước 2: Chuẩn bị hồ sơ mở tài khoản ngân hàng cho doanh nghiệp, hồ sơ thông thường bao gồm:

–        Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

–        Bản sao chứng thực giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

–        Bản sao chứng thực (passport hoặc CCCD) của cá nhân là đại diện pháp luật của Công ty.

–        Giấy đề nghị đăng ký mở tài khoản theo mẫu của ngân hàng.

Bước 3: Sau khi hoàn thiện hồ sơ đầy đủ, mang hồ sơ đến nộp tại ngân hàng kèm theo con dấu của công ty.

Hiện VBK đang hợp tác với một số ngân hàng nước tại Việt Nam và các ngân hàng Việt Nam khác để trợ giúp các Công ty FDI mở tài khoản ngân hàng nhanh chóng thuận tiện. Nếu quý Công ty cần hỗ trợ, vui lòng liên hệ với chúng tôi.

Liên hệ với chúng tôi