• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
 • info@vbk.com.vn
 • +84382752368

Thành lập doanh nghiệp

VBK là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập, quản trị doanh nghiệp, thư ký công ty, thẩm định và giải thể công ty cũng như chấm dứt hoạt động đối với công ty nước ngoài tại Việt Nam. Với kiến thức toàn cầu và chuyên môn địa phương trong kinh doanh, chúng tôi được trang bị đầy đủ để giải quyết các vấn đề thông thường và phức tạp cho khách hàng một cách hiệu quả.

VBK chuyên cung cấp dịch vụ doanh nghiệp chuyên sâu và toàn diện cho hoạt động kinh doanh của Công ty nước ngoài tại Việt Nam dựa trên chuyên môn thực tế. Chúng tôi sẽ tư vấn và trợ giúp bạn trong tất cả các bước liên quan đến việc thành lập một Doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam.

Công ty TNHH Công ty cổ phần Văn phòng đại diện
Cấu trúc phổ biến nhất cho các nhà đầu tư nước ngoài thành lập hoạt động tại Việt Nam.

 • Một hoặc nhiều chủ sở hữu
 • 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh
 • Cần có người đại diện theo pháp luật
 • Thời gian 5-8 tuần
Cấu trúc cho các nhà đầu tư (nước ngoài) yêu cầu cấu trúc công ty phức tạp.

 • Tối thiểu 3 chủ sở hữu
 • 100% vốn nước ngoài hoặc liên doanh
 • Yêu cầu có Hội đồng quản trị
 • Thời gian 5-8 tuần
Đề xuất cho các công ty nước ngoài muốn nghiên cứu và tìm hiểu thị trường tại Việt Nam.

 • Không có cổ đông hoặc đối tác
 • 100% sở hữu của trụ sở chính
 • Yêu cầu trưởng đại diện
 • Thời gian thiết lập 4-6 tuần

 

Thủ tục thành lập công ty có vốn đầu tư nước ngoài do nhà đầu tư nước ngoài góp ngay khi thành lập được thực hiện theo các bước như sau:

Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 2: Nộp hồ sơ Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 3: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư

Bước 4: Nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 5: Cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Bước 6: Công bố nội dung thông tin đăng ký doanh nghiệp

Bước 7: Khắc dấu của công ty

Bước 8: Mở tài khoản vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

Bước 9: Công ty có vốn đầu tư nước ngoài thực hiện các thủ tục sau thành lập công ty

Với kiến thức pháp lý chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế, Chúng tôi được trang bị đầy đủ để cung cấp cho khách hàng các dịch vụ một cửa trong việc thành lập công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi