• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
 • info@vbk.com.vn
 • +84382752368

Thành lập doanh nghiệp

VBK là nhà cung cấp dịch vụ doanh nghiệp tại Việt Nam. Chúng tôi cung cấp dịch vụ thành lập, quản trị doanh nghiệp, thư ký công ty, thẩm định và giải thể công ty cũng như chấm dứt hoạt động đối với công ty nước ngoài tại Việt Nam. Với kiến thức toàn cầu và chuyên môn địa phương trong kinh doanh, chúng tôi được trang bị đầy đủ để giải quyết các vấn đề thông thường và phức tạp cho khách hàng một cách hiệu quả.

Nếu bạn chọn đóng cửa một công ty có vốn nước ngoài tại Việt Nam, bạn cần phải làm thủ tục giải thể công ty đó một cách chính thức để tránh những rắc rối trong tương lai. Chúng tôi hỗ trợ các doanh nghiệp muốn tạm dừng hoặc ngừng hoạt động, đóng cửa Công ty.

Các dịch vụ của chúng tôi bao gồm:

 • Xử lý quá trình thanh lý tài sản
 • Xử lý hủy đăng ký và thu hồi giấy phép
 • Xin tình trạng không hoạt động của các công ty
 • Tư vấn giải thể công ty

Quy trình giải thể Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong 7 bước.

 • Thông báo về việc giải thể công ty Việt Nam
 • Thanh lý tài sản Công ty
 • Thanh tra thuế và đóng mã số thuế Công ty
 • Xác nhận hoàn tất nghĩa vụ với Hải quan
 • Thủ tục Lao động & Bảo hiểm
 • Trả lại GCNĐKDN và Chấm dứt dự án đầu tư
 • Đơn xin đóng tài khoản ngân hàng.

Với kiến thức pháp lý chuyên nghiệp và kinh nghiệm thực tế, Chúng tôi sẽ trợ giúp các Doanh nghiệp FDI tại Việt Nam tất cả các bước để hoàn thành các công việc Giải thể Công ty tại Việt Nam.

Liên hệ với chúng tôi