• VINA BOOKKEEPING LÀ THÀNH VIÊN CỦA I-GLOCAL
  • (028) 3821 0375
  • info@vinabookkeeping.com
  • [gtranslate]

Dịch vụ trang chủ

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán trọn gói

Dịch vụ kế toán trọn gói là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ Tư vấn kế toán chuyên sâu

Dịch vụ tư vấn kế toán là dịch vụ chuyên sâu được thực hiện bởi các nhân viên nhiều kinh nghiệm từ cấp Trưởng phòng trở lên của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”). Tùy vào yêu cầu riêng biệt của khách hàng mà chúng tôi sẽ đưa ra các gói tư vấn phù hợp để giúp Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng tính tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ soát xét tuân thủ thuế

Dịch vụ Soát xét tuân thủ thuế tại Doanh nghiệp là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp lập kế hoạch thuế, tiết kiệm thuế, giảm rủi ro và tuân thủ thuế.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài

Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ trọn gói tính lương

Dịch vụ trọn gói tính Lương là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp Quý khách hàng bảo mật thông tin lương của nhân viên một cách tuyệt đối, tiền lương của nhân viên được tính toán đầy đủ, chính xác nhất theo quy định của pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Cho thuê nhân sự làm kế toán trưởng

Dịch vụ cho thuê nhân sự làm kế toán là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp có thể cải thiện, quản lý công việc và nhân sự của phận kế toán tại Doanh nghiệp.

13 Tháng 10, 2020
Tư vấn xây dựng quy trình tính giá thành sản phẩm

Dịch vụ Tư vấn xây dựng quy trình tính giá thành sản phẩm là dịch vụ tư vấn chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp tính toán giá thành theo phương pháp phù hợp nhất và chính xác nhất.

Liên hệ với chúng tôi