• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Nhân sự

Chúng tôi tập hợp các nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tại Việt Nam. Nhân sự của chúng tôi có đầy đủ các giấy phép hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp và giấy phép hành nghề đại lý thuế do Tổng cục thuế cấp.
Họ và tên:

Trần Thị Ngọc Thiên

Chức vụ:
Trưởng phòng
Giới thiệu chung:

Bà Thiên đã có hơn 06 năm là kiểm toán viên tại công ty kiểm toán RSM Việt Nam. Bà trực tiếp tham gia kiểm toán nhiều Công ty niêm yết, Công ty đại chúng và Công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong nhiều lĩnh vực tại Việt Nam.

Bà gia nhập Vina Bookkeeping từ năm 2016, phụ trách mảng tư vấn, dịch vụ kế toán, thuế, tài chính cho khối Doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam với các ngành nghề khác nhau, chẳng hạn như Sản xuất, Phân phối / Bán lẻ, Sản xuất và Dịch vụ phần mềm, nhà hàng.

Bà Thiên hiện là thành viên của Chi hội kế toán hành nghề Việt Nam (VICA), có Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp và Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế do Tổng cục thuế cấp.

Liên hệ với chúng tôi