• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Nhân sự

Chúng tôi tập hợp các nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tại Việt Nam. Nhân sự của chúng tôi có đầy đủ các giấy phép hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp và giấy phép hành nghề đại lý thuế do Tổng cục thuế cấp.
Họ và tên:

Phạm Nguyễn Nhật Thiên

Chức vụ:
Trưởng phòng
Giới thiệu chung:

Bà Thiên có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kế toán, thuế cho các Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tại Việt Nam. Bà phụ trách và chịu trách nhiệm mảng tư vấn thuế, kế toán cho các khách hàng Nhật Bản.

Bà Thiên hiện đang quản lý danh mục khách hàng bao gồm nhiều ngành nghề: Dịch vụ, Phần Mềm, Sản xuất, Thương mại và giữ mối quan hệ tốt với cục thuế địa phương.

Về học vấn, bà tốt nghiệp đại học ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh chuyên ngành kế toán năm 2012. Hiện tại, Bà giữ vị trí trưởng phòng tư vấn thuế kế toán tại công ty TNHH kế toán Vina.

Liên hệ với chúng tôi