• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Nhân sự

Chúng tôi tập hợp các nhân sự có nhiều năm kinh nghiệm cung cấp dịch vụ cho Doanh nghiệp Nhật Bản và FDI tại Việt Nam. Nhân sự của chúng tôi có đầy đủ các giấy phép hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp và giấy phép hành nghề đại lý thuế do Tổng cục thuế cấp.
Họ và tên:

Lưu Hồng Mùi

Chức vụ:
Trưởng phòng
Giới thiệu chung:

Chị Mùi tốt nghiệp cử nhân chuyên ngàng kiểm toán tại Học Viện tài chính. Hiện có nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực tư vấn kế toán – thuế cho các doanh nghiệp Nhật Bản tại Việt Nam, thực hiện hỗ trợ quyết toán thuế, thanh tra hoàn thuế, đóng cửa cho văn phòng đại diện, công ty.

Năm 2017: chị Mùi đạt Chứng chỉ hành nghề đại lý thuế được cấp bởi Tổng cục thuế.

Tháng 1/2018: đạt Chứng chỉ IFRS được cấp bởi ACCA.

Năm 2019: đạt Chứng chỉ hành nghề kế toán do Bộ tài chính cấp.

Liên hệ với chúng tôi