• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Đội ngũ

Võ Tấn Hữu

Tổng giám đốc
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Võ Thành Hưng

Giám đốc
VNCPA | VNCPT

Bùi Bảo Nguyên

Trưởng phòng
VNCPA | VNCPT

Trương Ngọc Khánh

Trưởng phòng
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Trần Thị Ngọc Thiên

Trưởng phòng
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Phạm Nguyễn Nhật Thiên

Trưởng phòng

Nguyễn Thị Ngọc

Trưởng phòng
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Lê Thị Phước Trang

Trưởng phòng
VNCPA | VNCPT

Nguyễn Thị Dung

Phó giám đốc
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Nguyễn Văn Kiên

Trưởng phòng
VNCPA | VNCPT

Lưu Hồng Mùi

Trưởng phòng
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Thiều Thị Chúc

Trưởng phòng
ASEAN CPA | VNCPA | VNCPT

Liên hệ với chúng tôi