• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Ngày 15 tháng 04 năm 2022 tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Hội nghị thi đua khen thưởng và kỷ niệm thành lập Hội.

Tại hội nghị, VINA BOOKKEEPING vinh dự năm thứ hai liên tiếp nhận được Giấy khen của Chủ tịch hội VTCA vì đã có nhiều thành tích trong công tác xây dựng, phát triển Hội và hỗ trợ người nộp thuế chấp hành chính sách pháp luật thuế năm 2021.

Ngày 15 tháng 04 năm 2022 tại Hà Nội, Hội Tư vấn Thuế Việt Nam (VTCA) đã tổ chức Hội nghị thi đua khen thưởng và kỷ niệm thành lập Hội.

Liên hệ với chúng tôi