• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 82635/CT-TTHT ngày 11/9/2020 của Cục Thuế TP. Hà Nội về quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai

Quy định hiện hành chỉ cho phép miễn quyết toán thuế đối với thu nhập vãng lai bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng, đã được khấu trừ tại nguồn 10%, đồng thời cho phép ủy quyền quyết toán thuế đối với người có duy nhất hợp đồng lao động (HĐLĐ) tại một nơi.

Theo đó, trường hợp một người ký nhiều HĐLĐ (từ 3 tháng trở lên) tại nhiều nơi đồng thời có thêm thu nhập vãng lai ở nơi khác bình quân tháng không quá 10 triệu đồng, dù đã bị khấu trừ 10% tại nguồn thì cá nhân này thuộc trường hợp phải quyết toán trực tiếp với cơ quan thuế và phải quyết toán cả phần thu nhập vãng lai này.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

20200911_CV82635_Hướng dẫn quyết toán thuế TNCN đối với thu nhập vãng lai

Liên hệ với chúng tôi