• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Hội thảo “Nâng cao hiệu suất làm việc bằng chu trình PDCA”

PDCA là gì? PDCA là một chu trình thể hiện phương thức tiếp cận một cách tuần hoàn để liên tục cải tiến dịch vụ, sản phẩm và con người. Nó trở thành một phần không thể thiếu của ngày nay, được gọi là lean management. Tuy nhiên Người Nhật lại quen gọi nó là chu trình Deming hay vòng tròn Deming.

Chu trình PDCA bao gồm các bước thực hiện như sau:

Plan: Lập kế hoạch, xác định mục tiêu, phạm vi, nguồn lực để thực hiện, thời gian và phương pháp đạt mục tiêu.

Do: Đưa kế hoạch vào thực hiện.

Check: Kiểm tra lại kế hoạch và kiểm tra kết quả thực hiện kế hoạch.

Act: Dựa trên kết quả kiểm tra, tiến hành cải tiến chương trình.

Việc áp dụng chu trình PDCA giúp bạn có thể áp dụng toàn bộ kế hoạch nếu đáp ứng mục tiêu. Tuy nhiên, mỗi lần lặp lại kế hoạch tiêu chuẩn, hãy nhắc nhở nhóm của bạn cẩn thận thực hiện lại tất cả các bước và cố gắng cải thiện. Phương pháp lặp đi lặp lại giúp nhóm của bạn tìm và thử nghiệm các giải pháp và cải tiến chúng. Chu trình PDCA bao gồm một cam kết bắt buộc để cải tiến liên tục và nó có thể có tác động tích cực đến năng suất và hiệu quả.

Buổi Hội thảo “Nâng cao hiệu suất làm việc bằng chu trình PDCA” sẽ giúp bạn tìm hiểu rõ hơn về chu trình này và cách áp dụng chu trình để giải quyết công việc một cách hiệu quả và tối ưu nhất để mang lại sự hài lòng của khách hàng đối với doanh nghiệp của bạn.

Liên hệ với chúng tôi