• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Hội thảo “Kỹ năng giao tiếp Hourenso giúp tăng cường thấu hiểu giữa phòng ban và khách hàng”

“Ho-ren-so” là một trong những quy tắc làm việc quan trọng tại các công ty Nhật Bản mà bất kỳ nhân viên mới đều phải được đào tạo và thực hành. (Trong tiếng Nhật, “Ho” viết tắt của từ hokoku nghĩa là báo cáo, “ren” viết tắt của từ renraku nghĩa là liên lạc, “so” viết tắt của từ sodan nghĩa là thảo luận).

Có thể nói không có công ty Nhật Bản nào không áp dụng một cách kỹ lưỡng chương trình đào tạo “Ho-ren-so”.

Tuy nhiên, cũng vẫn có nhiều công ty chưa thể vận dụng đúng phương pháp “Ho-ren-so” do thiếu khung đào tạo cũng như chưa có cách tư duy, truyền đạt đúng đắn.

Vậy như thế nào mới là cách tư duy, cách truyền đạt “Ho-ren-so” đúng?

Qua buổi hội thảo này chúng tôi sẽ giúp bạn và những người có liên quan chủ động hơn về thời gian, lựa chọn ra những thông tin đắt giá và truyển đạt thông tin hiệu quả để tăng cường sự thấu hiểu giữa các phòng ban và khách hàng.

Liên hệ với chúng tôi