• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 940/TCT-CS ngày 27/03/2023 của Tổng cục Thuế hướng dẫn thực hiện chính sách giảm thuế TNDN theo Nghị định 92/2021/NĐ-CP

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp thuộc đối tượng áp dụng Nghị định 92/2021/NĐ-CP hoàn thành chuyển đổi kỳ báo cáo tài chính từ 01/01-31/12 thành kỳ báo cáo 01/10-30/09 thì số thuế được giảm theo nghị định 92/2021/NĐ-CP áp dụng đối với kỳ tính thuế TNDN từ 01/01/2021 – 30/09/2021.

Doanh thu để đối chiếu điều kiện được giảm thuế TNDN kỳ tính thuế năm 2021 được xác định theo hướng dẫn tại Điểm b Khoản 2 Điều 1 Nghị định số 92/2021/NĐ-CP.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi