• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 80747/CT-TTHT ngày 03/09/2020 của Cục Thuế TP Hà Nội hướng dẫn lập hóa đơn GTGT đối với hàng cho, biếu, tặng ra nước ngoài

Trường hợp Công ty tháo dỡ hệ thống server đang sử dụng để chuyển sang Thái Lan cho Công ty trong cùng tập đoàn. Công ty sử dụng tờ khai xuất khẩu phi mậu dịch khi làm thủ tục hải quan và không nhận thanh toán từ nước ngoài.

Nếu đây là hàng cho, biếu, tặng thì khi cho, biếu, tặng hàng hóa:

  • Công ty PHẢI lập hóa đơn tính thuế GTGT như bán hàng hóa, dịch vụ cho khách hàng,
  • Giá tính thuế GTGT là giá bán của hàng hóa, dịch vụ tương ứng tại thời điểm cho, biếu, tặng.
  • Hàng hóa này KHÔNG được áp dụng thuế suất thuế GTGT 0% do không đáp ứng điều kiện về chứng từ thanh toán qua ngân hàng theo quy định

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200903_CV80747_Huong dan lap hoa don doi voi hang cho, bieu, tang ra nuoc ngoai

 

Liên hệ với chúng tôi