• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 78002/CT-TTHT ngày 24/08/2020 của Cục thuế TP. Hà Nội về chính sách thuế đối với hoạt động quảng cáo trên Facebook, Google 

Trường hợp Công ty có phát sinh chi phí dịch vụ quảng cáo trực tuyến trên Facebook, Google nếu đáp ứng các điều kiện sau thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN:

  1. Khoản chi này đáp ứng đủ điều kiện thực tế liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty,
  2. Có tờ khai, chứng từ nộp thuế nhà thầu nước ngoài theo quy định,
  3. Chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt thực hiện theo quy định của các văn bản pháp luật về thuế giá trị gia tăng.

Trường hợp Công ty có ủy quyền cho cá nhân là người lao động trong Công ty sử dụng thẻ tín dụng của cá nhân để thanh toán tiền dịch vụ nêu trên, sau đó Công ty sẽ thanh toán cho cá nhân thông qua hình thức chuyển khoản ngân hàng từ tài khoản của Công ty vào tài khoản của cá nhân (thẻ tín dụng do công ty mở cho cá nhân tại Ngân hàng), nếu hình thức thanh toán này được quy định cụ thể tại Quy chế tài chính hoặc Quyết định về việc ủy quyền của Công ty cho cá nhân thì cũng được coi là chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

20200824_CV78002_Chinh sach thue doi voi hoat dong quang cao tren Facebook, Google

Liên hệ với chúng tôi