• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 2619/CTHN-TTHT ngày 18/01/2023 của Cục thuế TP. Hà Nội hướng dẫn chính sách thuế đối với hoá đơn GTGT xuất năm 2023 cho dịch vụ hoàn thành năm 2022

Theo đó, Cục thuế TP. Hà Nội trả lời vướng mắc về việc xác định thuế suất thuế GTGT xuất năm 2023 cho dịch vụ hoàn thành năm 2022 như sau:

Công ty ký hợp đồng xây dựng, lắp đặt thì thời điểm lập hoá đơn là thời điểm nghiệm thu, bàn giao công trình, hạng mục công trình, khối lượng xây dựng, lắp đặt hoàn thành, không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền. Trường hợp Công ty lập hoá đơn GTGT sau ngày 31/12/2022 thì không được áp dụng chính sách giảm thuế GTGT theo quy định tại Điều 3 Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính Phủ.

Trường hợp Công ty lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ không đúng thời điểm theo quy định của pháp luật thì áp dụng xử phạt hành vi vi phạm quy định về lập hoá đơn khi bán hàng hoá, dịch vụ theo quy định tại Điều 24 Nghị định số 125/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2022 của Chính Phủ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

 

 

 

Liên hệ với chúng tôi