• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 18224/CTBDU-TTHT ngày 02/12/2022 của Cục Thuế Tỉnh Bình Dương hướng dẫn về kê khai lệ phí môn bài đối với Văn phòng đại diện

Theo đó, Cục thuế hướng dẫn trường hợp Văn phòng đại diện của Công ty nếu không có hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải kê khai nộp lệ phí môn bài. Ngược lại, nếu có hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì Văn phòng đại diện phải nộp lệ phí môn bài theo quy định của pháp luật.

Tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng, trong thực tế nếu VPDD có tiến hành một trong các hoạt động sau đây thì có thể bị cơ quan thuế địa phương yêu cầu nộp thuế môn bài:

  • Hỗ trợ Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
  • Hỗ trợ Công ty các hoạt động sau bán hàng cho khách hàng.
  • Hỗ trợ một phần ở khâu bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

Quý công ty vui lòng tham khảo chi tiết bài viết theo link bên dưới :

https://vinabookkeeping.com/van-phong-dai-dien-cua-doanh-nghiep-co-von-dau-tu-nuoc-ngoai-tai-viet-nam-thi-co-phai-nop-le-phi-mon-bai/

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

 

Liên hệ với chúng tôi