• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
 • info@vbk.com.vn
 • +84382752368

Văn phòng đại diện của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam thì có phải nộp lệ phí môn bài?

Lệ phí môn bài/ Doanh nghiệp Nhật Bản / Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài

Công ty TNHH Kế Toán Vina – Công ty chuyên cung cấp dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản và dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM và Hà Nội, xin chia sẻ bài viết này:

 1. Văn phòng đại diện (sau đây gọi tắt là VPDD) của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam có phải nộp Lệ phí môn bài không?

Văn phòng đại diện được lập ra với chức năng sau:

 • Thực hiện chức năng của một văn phòng liên lạc;
 • Thực hiện các hoạt động nghiên cứu, cung cấp thông tin, hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận với thị trường và đối tác mới

Ngoài ra, văn phòng đại diện không được thực hiện các hoạt động kinh doanh sinh lời nào khác. Văn phòng đại diện không có quyền tự nhân danh mình ký kết hợp đồng riêng. Doanh nghiệp chịu tất cả các nghĩa vụ tài chính phát sinh từ hoạt động của văn phòng đại diện nên việc hạch toán của văn phòng đại diện là phụ thuộc vào doanh nghiệp.

Kết luận : VPDD không có chức năng hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ.

Nghị định 139/2016/NĐ-CP, điều 2 có quy định:

“Điều 2. Người nộp lệ phí môn bài

Người nộp lệ phí môn bài là tổ chức, cá nhân hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, trừ trường hợp quy định tại Điều 3 Nghị định này, bao gồm:

 1. Doanh nghiệp được thành lập theo quy định của pháp luật.

……..

 1. Chi nhánh, văn phòng đại diện và địđiểm kinh doanh của các tổ chức quy định tại các khoản 1, 2, 3, 4 và 5 Điều này (nếu có).

Tìm hiểu Công văn số 15865/BTC-CST ngày 07 tháng 11 năm 2016 của Bộ tài chính trả lời Văn phòng chính phủ về kiến nghị của Công ty tư vấn Luật & Kiểm toán Hoàng Gia, thì:

 • Trường hợp VPDD của Công ty Tư vấn Luật và Kiểm toán Hoàng Gia hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài.
 • Trường hợp VPDD không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Cùng chung hướng dẫn với Bộ tài chính, Công văn 658/TCT- CS ngày 13 tháng 09 năm 2017 của Tổng cục thuế trả lời Công ty TNHH Thương mai và dịch vụ xây dựng Phan Lê, nêu rõ:

 • Trường hợp VPDD của Công ty có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì phải nộp lệ phí môn bài.
 • Trường hợp VPDD không hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa, dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Căn cứ công văn 7342/CT-TTHT ngày 25 tháng 12 năm 2019

Như vậy, VPDD của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại VN:

 • Nếu có hoạt động sản xuất, kinh doanh hàng hóa dịch vụ  thì phải nộp lệ phí môn bài.
 • Nếu không có hoạt động sản, xuất kinh doanh hàng hóa dịch vụ thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Tuy nhiên chúng tôi lưu ý rằng, trong thực tế nếu VPDD có tiến hành một trong các hoạt động sau đây thì có thể bị cơ quan thuế địa phương yêu cầu nộp thuế môn bài:

 • Hỗ trợ Công ty đàm phán ký kết hợp đồng với khách hàng.
 • Hỗ trợ Công ty các hoạt động sau bán hàng cho khách hàng.
 • Hỗ trợ một phần ở khâu bán hàng, cung cấp dịch vụ cho khách hàng.

2. Mức đóng lệ phí hàng năm của VPDD là bao nhiêu?

 Nghị định 139/2016/NĐ-CP, điều 4 về mức thu Lệ phí môn bài:

c) Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác1.000.000 đồng/năm.

 • Nghị định 22/2020/NĐ-CP, điều 1:

“8. Miễn lệ phí môn bài trong năm đầu thành lập hoặc ra hoạt động sản xuất, kinh doanh (từ ngày 01 tháng 01 đến ngày 31 tháng 12) đối với:

a. Tổ chức thành lập mi (được cấp mã số thuế mới, mã số doanh nghiệp mới).

c. Trong thời gian miễn lệ phí môn bài, tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh thì chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh được miễn lệ phí môn bài trong thời gian tổ chức, hộ gia đình, cá nhân, nhóm cá nhân được miễn lệ phí môn bài.

 • Nghị định 126/2020/ NĐ-CP, điều 18, khoản 9:

a) Thời hạn nộp lệ phí môn bài chậm nhất là ngày 30 tháng 01 hàng năm.

Kết luận:

 • VPDD của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam nếu có hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải nộp lệ phí môn bài. Nếu không có hoạt động sản xuất kinh doanh thì không phải nộp lệ phí môn bài.

Quý bạn đọc có bất cứ thắc mắc nào liên quan tới bài viết hoặc dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp Nhật Bản, Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam, vui lòng liên hệ Kế Toán Vina để được tư vấn và hỗ trợ.

 

Liên hệ với chúng tôi