• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng

Công văn số 17657/CTHN-TTHT ngày 21/5/2021 của Cục Thuế TP. Hà Nội về việc sử dụng hóa đơn thương mại bản scan

Văn bản trích dẫn hướng dẫn của Tổng cục Thuế tại Công văn số 4721/TCT-DNL ngày 13/10/2017 để trả lời cho một trường hợp tương tự

Theo đó, trường hợp Công ty có sử dụng bản Scan nhận từ nhà cung cấp nước ngoài khi mua hàng hóa, dịch vụ,

Thì “bản scan” hóa đơn thương mại được gửi qua email này KHÔNG được coi là hóa đơn điện tử và cũng KHÔNG có giá trị để hạch toán, kê khai, nộp thuế (khoản 2 Điều 3 Thông tư 32/2011/TT-BTC)

Do đó, Cơ quan thuế đề nghị Công ty sử dụng bản gốc hóa đơn thương mại để hạch toán, kê khai, nộp thuế khi mua hàng hóa, dịch vụ từ nhà cung cấp nước ngoài.

 Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi