• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhật pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Theo quy định hiện hành, tài sản cố định phục vụ cho sản xuất mùa vụ nếu tạm dừng dưới 9 tháng thì vẫn được trích khấu hao tính vào chi phí được trừ (khoản 2.2 Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC)

Theo Bộ Tài Chính, trường hợp do ảnh hưởng của dịch Covid-19 dẫn tới nhu cầu thị trường sụt giảm, doanh nghiệp gặp khó khăn phải tạm dừng hoạt động một số tài sản cố định dưới 9 tháng, sau đó tài sản cố định tiếp tục đưa vào phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh thì cũng thuộc trường hợp tạm thời dừng do sản xuất theo mùa vụ theo quy định bên trên và được tính chi phí khấu hao này vào chi phí được trừ.

Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu giữ và cung cấp đầy đủ hồ sơ, lý do của việc tạm dừng tài sản cố định khi cơ quan thuế yêu cầu.

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm.

CV12452_20201009_Chinh_sach_thue_doi_voi_chi_phi_khau_hao_tam_dung_do_dich_Covid_19

Liên hệ với chúng tôi