• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Cập nhập pháp luật

Chúng tôi cập nhật thường xuyên các văn bản pháp luật về kế toán, thuế, lao động và lĩnh vực liên quan khác cho khách hàng.

Công văn số 03/BHXH-QLT ngày 4/1/2021 của Bảo hiểm xã hội TP. HCM về tỷ giá ngoại tệ 6 tháng đầu năm 2021

Tỷ giá này được áp dụng từ ngày 4/1/2021 và cho đến hết 6 tháng đầu năm 2021.

Tỷ giá này được xác định căn cứ theo tỷ giá giao dịch bình quân liên ngân hàng do Ngân hàng Nhà nước công bố tại Thông báo số 01/TB-NHNN ngày 4/1/2021.

Doanh nghiệp cũng cần lưu ý rằng việc ký kết hợp đồng lao động bằng ngoại tệ chỉ chấp nhận đối với lao động là người nước ngoài (Khoản 14 Điều 4 Thông tư số 32/2013/TT-NHNN)

Nội dung chi tiết vui lòng xem file đính kèm

Liên hệ với chúng tôi