• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Tin VBK

Cung cấp các thông tin nội bộ liên quan đến hoạt động kinh doanh của VBK.

Chứng chỉ ASEAN CPA được ACPACC cấp cho nhân sự chủ chốt của VBK

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng, ngày 31 tháng 05 năm 2023,  VBK vinh dự được Ủy ban Điều phối Kế toán viên Chuyên nghiệp ASEAN (ACPACC) cấp chứng chỉ ASEAN CPA cho các nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách bên dưới:

  • Huu Vo | Partner| CEO
  • Dung Nguyen |Vice Director
  • Chuc Thieu | Manager
  • Mui Luu | Manager
  • Khanh Truong | Manager
  • Thien Tran | Manager
  • Ngoc Nguyen | Manager

Chứng chỉ ASEAN CPA được cấp dựa trên các cam kết của Việt Nam tại thỏa thuận thừa nhận lẫn nhau về dịch vụ kế toán, kiểm toán trong ASEAN.

Theo đó, ASEAN là một trong những thị trường mới nổi phát triển nhanh nhất thế giới và với kế hoạch hội nhập nền kinh tế thông qua dòng hàng hóa và dịch vụ tự do sẽ mở rộng cơ hội kinh doanh tại ASEAN. Danh hiệu CPA ASEAN chỉ dành riêng cho quốc gia thành viên ASEAN và nó mang lại ý nghĩa mới cho nghề kế toán. Nhờ Thỏa thuận công nhận lẫn nhau về dịch vụ Kế toán, nó cho phép các kế toán viên chuyên nghiệp ở các quốc gia thành viên ASEAN có được chứng chỉ giúp xác nhận kiến thức và chuyên môn của họ trong lĩnh vực kế toán và mang đến cho họ nhiều cơ hội hơn thông qua khả năng tiếp cận nhiều hơn vào thị trường ASEAN tăng trưởng cao.

Phù hợp với mục tiêu của Khung công nhận lẫn nhau, người nắm giữ CPA ASEAN sẽ có đủ thông tin trao đổi giữa các Chuyên gia Kế toán trong khu vực ASEAN. Trong khi đó, khả năng trao đổi dữ liệu và kiến thức giữa các chủ sở hữu CPA ASEAN cũng sẽ thúc đẩy sự phát triển các thông lệ tốt nhất về tiêu chuẩn và trình độ trong nghề kế toán.

Chúng tôi rất vui mừng thông báo rằng, ngày 31 tháng 05 năm 2023,  VBK vinh dự được Ủy ban Điều phối Kế toán viên Chuyên nghiệp ASEAN (ACPACC) cấp chứng chỉ ASEAN CPA cho các nhân sự chủ chốt của Công ty theo danh sách bên dưới

Liên hệ với chúng tôi