• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Thuế

Tại Vina Bookkeeping, chúng tôi hiểu những thách thức của bạn trong việc quản lý kế toán, thuế và tính lương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế dịch vụ chuyên biệt của mình phù hợp với nhu cầu của Khách hàng. Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng, Vina Bookkeeping cung cấp sự linh hoạt trong việc lựa chọn các dịch vụ đa dạng. Chúng tôi cũng đảm bảo chất lượng cao nhất cho các dịch vụ cung cấp, đúng như những gì chúng tôi đã hứa để bạn có thể yên tâm.
13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ hoàn thuế GTGT

Dịch vụ hoàn thuế GTGT là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp thực hiện hoàn thuế nhanh chóng, đúng quy định pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ quyết toán thuế TNDN

Dịch vụ lập hồ sơ quyết toán thuế TNDN hàng năm là dịch vụ thuế chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp Doanh nghiệp tiết kiệm thuế và tuân thủ thuế.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ soát xét tuân thủ thuế

Dịch vụ Soát xét tuân thủ thuế tại Doanh nghiệp là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp lập kế hoạch thuế, tiết kiệm thuế, giảm rủi ro và tuân thủ thuế.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ hỗ trợ thanh kiểm tra thuế

Dịch vụ Hỗ trợ thanh kiểm thuế tại Doanh nghiệp là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Doanh nghiệp hiểu rõ rủi ro và tuân thủ thuế tại Doanh nghiệp, cũng như giúp Doanh nghiệp hoàn thiện hồ sơ, có kế hoạch chuẩn bị đầy đủ trước khi cơ quan thuế tiến hành thanh kiểm tra tại Doanh nghiệp.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài

Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng đại diện nước ngoài là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Văn phòng đại diện nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng nhà thầu nước ngoài

Dịch vụ trọn gói cho Văn phòng nhà thầu nước ngoài là dịch vụ chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm giúp các Văn phòng nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam tuân thủ quy định pháp luật.

Liên hệ với chúng tôi