• CÔNG TY TNHH KẾ TOÁN VINA
  • info@vbk.com.vn
  • +84382752368

Kế toán

Tại Vina Bookkeeping, chúng tôi hiểu những thách thức của bạn trong việc quản lý kế toán, thuế và tính lương. Đó là lý do tại sao chúng tôi đã thiết kế dịch vụ chuyên biệt của mình phù hợp với nhu cầu của Khách hàng. Tùy thuộc vào yêu cầu của Khách hàng, Vina Bookkeeping cung cấp sự linh hoạt trong việc lựa chọn các dịch vụ đa dạng. Chúng tôi cũng đảm bảo chất lượng cao nhất cho các dịch vụ cung cấp, đúng như những gì chúng tôi đã hứa để bạn có thể yên tâm.
13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TP.HCM

Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại TPHCM là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp nước ngoài và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật tại Việt Nam. 

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội

Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Hà Nội là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp nước ngoài và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật tại Việt Nam. 

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nha Trang

Dịch vụ kế toán cho Doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Nha Trang là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp nước ngoài và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật tại Việt Nam. 

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng

Dịch vụ lập báo cáo tài chính hàng tháng là dịch vụ kế toán chuyên sâu của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm đáp ứng nhu cầu quản trị của Doanh nghiệp và đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật.

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính

Dịch vụ soát xét báo cáo tài chính là dịch vụ kế toán chuyên nghiệp của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”), nhằm soát xét và đưa ra các lời khuyên, ý kiến chuyên sâu để Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng tính tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp. Trong thực tế, Doanh nghiệp thường gặp các vấn đề:

13 Tháng 10, 2020
Dịch vụ Tư vấn kế toán chuyên sâu

Dịch vụ tư vấn kế toán là dịch vụ chuyên sâu được thực hiện bởi các nhân viên nhiều kinh nghiệm từ cấp Trưởng phòng trở lên của Công ty TNHH Kế Toán Vina (“VBK”). Tùy vào yêu cầu riêng biệt của khách hàng mà chúng tôi sẽ đưa ra các gói tư vấn phù hợp để giúp Doanh nghiệp giảm thiểu rủi ro, tăng tính tuân thủ và cải thiện hoạt động quản trị của Doanh nghiệp.

Liên hệ với chúng tôi